Identificant atraccions

Classificant atraccions

Analitzant horaris

Previsió meteorològica

Calculant matriu de distàncies

Minimitzant temps de transport

Carregant Itinerari